• Hydrobust - modern energihållning

    Byggnaden som är självförsörjande på grön el året om

    Energieffektivisering har länge varit högprioriterat för oss på Sjöbohem. Att bli självförsörjande på egenproducerad grön el var därför ett naturligt nästa steg. Vi började med vår egen kontorsbyggnad.

    Elektrolysör i Hydrobust

Ännu fler möjligheter med Hydrobust

Illustration på Sjöbohem huvudkontor
Kent Tillberg poserar vid vindkraftverk

5 frågor och svar om Hydrobust

”För samhället finns det enorma fördelar om fler blir självförsörjande”

Kent Tillberg, förvaltningschef Sjöbohem

Hur kom ni på idén?

– Vi har länge jobbat mycket med energieffektivisering men ville ta det hela ett steg längre genom att producera vår egen energi. Vi vill helt enkelt inte vara beroende av någon annan, vilket är ännu viktigare i tider då efterfrågan på el är hög och utbudet lågt.

Vad var svårast att lösa?

– Vårt och många andra aktörers stora problem var tidigare att vi inte hade något bra sätt att lagra energin från sol och vind på. Batterier förlorar mycket av energin när den ska lagras under längre perioder. Av en slump träffade vi Hans- Olof Nilsson som driver ett företag med fokus på hur energi lagras i vätgas och han blev viktig inspiration och hjälpte oss att komma igång. Därefter har vi tagit reda på mycket själva och genom att ta hjälp från våra entreprenörer som besitter olika specialkompetenser för de olika komponenterna.

Finns det någon anledning att vara rädd för vätgas?

– Precis som med andra brandfarliga varor ska man alltid ha respekt och arbeta på ett säkert sätt. Vi har gjort en noggrann riskanalys, fått godkänt från Räddningstjänsten och placerat vätgastankarna utomhus. Om det mot förmodan skulle bli en läcka så stiger gasen snabbt uppåt då den är mycket lätt, utan att det är farligt för människor eller miljön. Vätgas har hanterats inom industrin länge på ett säkert sätt.

Vilket är ditt bästa tips till andra?

– Vi började med en liten anläggning för att lära oss så mycket som möjligt innan vi gör något större. Vårt system är utformat utifrån fastighetens unika egenskaper och det är viktigt att göra en noggrann analys kring förbrukningen, vilka behov som finns och vad som är målet. Det är nog inte en bra idé att börja med så stora projekt att det blir väldigt kostsamt om det inte skulle bli precis som tänkt.

Vad blir ert nästa steg?

– Vi behöver inte bygga många anläggningar likt Hydrobust, istället kan vi flytta runt gasen dit energin behövs som mest. Nästa steg är att titta på att bygga ytterligare en anläggning men nu i något större skala. Fastigheter med särskilt samhällsintresse vill vi dock ska vara helt självförsörjande på sikt, som brandstationer, äldreboenden och vårdinrättningar.

Svt kom och hälsade på - vill du se?

Se hur sol, vind och vatten utgör grunden i vårt självförsörjande system.

Boka studiebesök

Är ni en större grupp eller ett företag, eller vill du få en mer omfattande presentation och guidad rundtur med möjlighet att ställa frågor kan du boka ett studiebesök på Hydrobust tillsammans med någon av oss som jobbar här. Vid studiebesök tar vi ut en avgift på 2500 kr ex moms/per grupp (max antal är 25 personer per grupp). Betalningen görs innan besöket till oss på BG 5641-0293. Kvittot skickas separat, vänligen ange i meddelanderutan vart ni önskar få det skickat. Önskar ni köpa till kaffe och smörgås anger ni det nedan i meddelanderutan. Priset är 30kr/person.

Vänligen vänta...