• Hydrobust - modern energihållning

    Byggnaden som är självförsörjande på grön el året om

    Energieffektivisering har länge varit högprioriterat för oss på Sjöbohem. Att bli självförsörjande på egenproducerad grön el var därför ett naturligt nästa steg. Vi började med vår egen kontorsbyggnad.

Sol

Runt 800 solpaneler har placerats på fastighetens tak och alstrar energi varje dag året runt då solen är framme.

Vind

Ett mindre vindkraftverk intill fastigheten bidrar med värdefull energi under längre tid, som exempelvis under vintern och nätter då solcellerna inte tillför någon energi till systemet.

Vatten

Utöver sol och vind behövs också vatten för att framställa vätgas. Vatten blir dessutom en restprodukt när vätgasens lagrade energi omvandlas till el och kan därefter återanvändas för att skapa mer vätgas.

Elektrolysör

Det är här som vätgasen bildas genom att vatten spjälkas då ström tillförs från vindkraftverket och solpanelerna. Vattnet delar sig till syre och vätgas. Vätgasen transporteras därefter ut i en ledning till en tank utanför byggnaden.

Vätgas

Består av två väteatomer (H2) och används bland annat för att lagra och transportera energi. Vätgas förväntas bli allt viktigare under omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Bränslecell

Bränslecellens behövs för att omvandla vätgasens lagrade energi till el. Processen i sig alstrar också värme som kan användas för att värma upp byggnaden.

Molykyler

Batteri

Ett batteri lagrar energi kortsiktigt för att täcka dagsbehovet av el i fastigheten.

Ännu fler möjligheter med Hydrobust

Dricksvatten

Restprodukten från bränslecellen blir kemiskt rent vatten som skulle kunna användas som dricksvatten om det berikas med mineraler. Det kan också skickas tillbaka till elektrolysören för att inte behöva filtrera vatten på nytt.

Kraftnät

Överskott från elproduktionen kan enkelt skickas till det allmänna kraftnätet. På så vis bidrar vi till att utbudet på grön el ökar och att priserna kan gå ner. I framtiden skulle även eventuellt överskott från kraftnätet kunna användas och omvandlas till vätgas genom elektrolys.

Tanka

I vårt arbete med att fasa ut fossila bränslen till 2030 kommer vätgasproduktion spela en avgörande roll. Vår ambition är att vara självförsörjande med ett eget tankställe för vår fordonsflotta som helt ska drivas av vätgas. Tankningen av en personbil går snabbt och på någon minut fylls tillräckligt med energi på för att resa 60 mil.

Förvaring och transport

Vätgasen lagras i tankar utanför hus eller vid den kommande tankstationen. Det går också enkelt att transportera vätgas till de platser där energin behövs mest vilket gör att Hydrobust-anläggningen kan användas även för att förse andra hus med energi eller som drivmedel för bilar.

Byggnad
Kent Tillberg poserar vid vindkraftverk

6 frågor och svar om Hydrobust

”För samhället finns det enorma fördelar om fler blir självförsörjande”

Kent Tillberg, förvaltningschef Sjöbohem

Hur kom ni på idén?

– Vi har länge jobbat mycket med energieffektivisering men ville ta det hela ett steg längre genom att producera vår egen energi. Vi vill helt enkelt inte vara beroende av någon annan, vilket är ännu viktigare i tider då efterfrågan på el är hög och utbudet lågt.

Vad var svårast att lösa?

– Vårt och många andra aktörers stora problem var tidigare att vi inte hade något bra sätt att lagra energin från sol och vind på. Batterier förlorar mycket av energin när den ska lagras under längre perioder. Av en slump träffade vi Hans- Olof Nilsson som driver ett företag med fokus på hur energi lagras i vätgas och han blev viktig inspiration och hjälpte oss att komma igång. Därefter har vi tagit reda på mycket själva och genom att ta hjälp från våra entreprenörer som besitter olika specialkompetenser för de olika komponenterna.

Finns det någon anledning att vara rädd för vätgas?

– Precis som med andra brandfarliga varor ska man alltid ha respekt och arbeta på ett säkert sätt. Vi har gjort en noggrann riskanalys, fått godkänt från Räddningstjänsten och placerat vätgastankarna utomhus. Om det mot förmodan skulle bli en läcka så stiger gasen snabbt uppåt då den är mycket lätt, utan att det är farligt för människor eller miljön. Vätgas har hanterats inom industrin länge på ett säkert sätt.

Vilket är ditt bästa tips till andra?

– Vi började med en liten anläggning för att lära oss så mycket som möjligt innan vi gör något större. Vårt system är utformat utifrån fastighetens unika egenskaper och det är viktigt att göra en noggrann analys kring förbrukningen, vilka behov som finns och vad som är målet. Det är nog inte en bra idé att börja med så stora projekt att det blir väldigt kostsamt om det inte skulle bli precis som tänkt.

Vad blir ert nästa steg?

– Vi vill bygga en tankstation så att vi kan tanka våra fordon med vätgas från vår egen gröna el. För vätgasbilar är den enda avfallsprodukten vatten och vätgas är helt ofarligt att inandas och skadar inte miljön. Vi behöver inte heller bygga många anläggningar likt Hydrobust, istället kan vi flytta runt gasen dit energin behövs som mest. Fastigheter med särskilt samhällsintresse vill vi dock ska vara helt självförsörjande på sikt, som brandstationer, äldreboenden och vårdinrättningar.

SVT kom och hälsade på – vill du se?

Se hur sol, vind och vatten utgör grunden i vårt självförsörjande system.

Boka studiebesök

Är ni en större grupp eller ett företag, eller vill du få en mer omfattande presentation och guidad rundtur med möjlighet att ställa frågor? Boka då in ett studiebesök på Hydrobust tillsammans med någon av oss som jobbar här. Vid studiebesök tar vi ut en avgift.

Vänligen vänta...